Инструменты пользователя

Инструменты сайта


p404-11-1830

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

p404-11-1830 [2015/01/15 18:43]
admin
p404-11-1830 [2017/04/01 00:01]
Строка 1: Строка 1:
-====== Přehled dílčích výsledků řešení grantového projektu P404-11-1830 za předchozí 3 roky ====== 
  
-===== Postsocialistická transformace a změny kultury ve Střední Asii se zaměřením na Uzbekistán,​ Kazachstán a Kyrgyzstán ===== 
- 
-f1) Celkové počty výsledků: 
- 
-====1b. článek v databázi Scopus (druh výsledku Jsc)==== 
- 
-  - Kokaisl, Petr. Soviet Collectivisation and Its Specific Focus on Central Asia. //Agris on-line Papers in Economics and Informatics//​. Volume V, Number 4, 2013, p. 121-133. ​ ISSN 1804-1930 
-      * Dostupné z http://​online.agris.cz/​files/​2013/​agris_on-line_2013_4_kokaisl.pdf 
-      * http://​online.agris.cz/​archive/​2013/​04/​ 
-      * {{::​agris_on-line_2013_4_kokaisl.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-  - Kokaisl, Petr. The lifestyles and changes in culture of Afghan Kyrgyz and Kyrgyz in Kyrgyzstan. //Asian Ethnicity//​. 2013, vol. 14, issue 4, pages 407-433. ISSN 1463-1369. 
-      * Dostupné z http://​www.tandfonline.com/​doi/​abs/​10.1080/​14631369.2012.691369 
-      * {{::​asian_ethnicity.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-  - Kokaisl, Petr. Kyrgyz Minorities in China. //Inner Asia//. 2012, Volume 14, Issue 2, pages 383–402. ISSN 1464-8172, E-ISSN 2210-5018. 
-      * Dostupné z http://​booksandjournals.brillonline.com/​content/​journals/​10.1163/​22105018-90000011 
-      * {{:​kyrgyz_minorities_in_china.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
- 
-====2a. odborná kniha (druh výsledku B)==== 
- 
-  - {{ istorija-desky.jpg?​50}}KOKAISL,​ Petr, USMANOV, Amirbek. //Istorija Kyrgyzstana glazami očevidcev (načalo XX veka) - История Кыргызстана глазами очевидцев (началo XX века)// 1. vyd. Praha: ​ NOSTALGIE, 2012. ISBN 978-80-905365-5-5 (e-kniha), 978-80-905365-4-8 (váz.) 
-      * //Katalog Národní knihovny ČR// http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=002435334&​local_base=NKC 
-      * {{::​978-80-905365-5-5.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-        * Výběr z ohlasů na knihu: 
-          * Rádio Azattyk (Svoboda) http://​rus.azattyk.mobi/​a/​25122997.html 
-          * Akipress http://​www.akipress.org/​kghistory/​news:​13648/​ 
-          * Gezitter http://​www.gezitter.org/​culture/​23198_sudbyi_zateryavshiesya_v_istorii/​ 
-          * [[http://​www.bizdin.kg/​kg/​books/​item/​395-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BBo-xx-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0|Bizdin]] 
-          * KG Inform http://​www.kginform.com/​ru/​news/​20130916/​18246.html 
-  - {{ obalka-manzelstvi.png?​50}}KOKAISL,​ Petr; KOHOUTKOVÁ,​ Petra; KODAR, Zamza; DORDZHIEVA Yulia; KOKAISLOVÁ,​ Pavla. ​ //​Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie: Manželství a rodina Kazachů, turkmenských Belúdžů a Kyrgyzů.// Praha: Nostalgie a Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, 2011. 195 s. ISBN 978-80-254-9365-6. 
-     * //Katalog Národní knihovny ČR// http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=002172468&​local_base=NKC 
-     * [[http://​books.google.cz/​books?​id=jcIiazcfo6UC&​printsec=frontcover&​dq=isbn:​8025493652&​hl=cs&​sa=X&​ei=i23rUqu9HMGShQfbvIGADw&​ved=0CDAQ6AEwAA#​v=onepage&​q&​f=false|Kniha dostupná ONLINE na books.google.com]] 
-  - {{ v_srdci.jpg?​50}}HEJZLAROVÁ,​ Tereza; BELAŇOVÁ, Petra; KOKAISL, Petr  //V srdci Hedvábné stezky = At the Heart of the Silk Road : umění a řemeslo Střední Asie = Arts and Crafts of Central Asia// 1. vyd. Plzeň : Západočeské muzeum : Národní muzeum : Národní galerie, 2011. 50 s. : 32 il. ISBN 978-80-7247-079-2 {{::​kat._v_srdci_hedvab._stezky.pdf|Publikace ke stažení}} 
-     * //Katalog Národní knihovny ČR// http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=002198857&​local_base=NKC 
- 
-====B. Výsledek nevstupující do RIV==== 
- 
-  - Kokaisl, Petr. Кыргызы в Кыргызстане и за рубежом - одна культура одного народа?​ //​Poznańskie Studia Środkowoazjatyckie//,​ Vol. 4. Poznań 2013, s. 1-31. ISSN 2080-8844 
-     * http://​centraz.amu.edu.pl/​publikacje/​19-2013-12-08-10-25-00.html 
-     * http://​centraz.amu.edu.pl/​images/​Publikacje/​PS-4-Kokaisl.pdf 
-  - Kokaisl, Petr Культура киргизов в Кыргызстане,​ Таджикистане,​ Китае и Афганистане:​ сходства и различия. //​Вестник Кыргызско-Российского славянского университета//​. Специальный выпуск. Бишкек 2013, с. 463-469. ISSN 1694-500X 
-     * Celý článek: {{::​sbornik2013.pdf|Ke stažení}} 
-  - Kokaislová,​ Pavla; Kokaisl, Petr Ethnic Identity of The Baloch People. Central Asia and The Caucasus. Journal of Social and Political Studies. Volume 13, Issue 3, 2012, p. 45-55. ISSN 1404-6091. 
-     * http://​www.ca-c.org/​journal/​2012-03-eng/​05.shtml 
-     * Celý článek: http://​beludzove.central-asia.su/​lib/​exe/​fetch.php?​media=beludzove.pdf 
-  - Kokaislová,​ Pavla; Kokaisl, Petr. Этническая идентичность белуджей. //​Центральная Азия и Кавказ.//​ Том 15, Выпуск 3, 2012, s. 52-60. ISSN 1403-7068 
-     * http://​www.ca-c.org/​journal/​2012-03-rus/​05.shtml 
-     * Celý článek: http://​beludzove.central-asia.su/​lib/​exe/​fetch.php?​media=beludzi.pdf 
-  - Kokaisl, Petr; Kokaislová,​ Pavla. Vliv súfismu ve Střední Asii (The influence of Sufism in Central Asia) Abstrakt příspěvků v konferenčním sborníku (Květen 2012 - účast na konferenci v Ašchabádu,​ abstrakt ve sborníku Döwletmämmet Azady – Influence of Oriental Literature on the Creativity of Dovletmammet Azady. Ašchabád, 2012. 
p404-11-1830.txt · Последние изменения: 2017/04/01 00:01 (внешнее изменение)