Инструменты пользователя

Инструменты сайта


p404-11-1830

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

p404-11-1830 [2015/01/15 18:53]
admin [B. Výsledek nevstupující do RIV]
p404-11-1830 [2017/04/01 00:01]
Строка 1: Строка 1:
-====== Přehled dílčích výsledků řešení grantového projektu P404-11-1830 za předchozí 3 roky ====== 
  
-===== Postsocialistická transformace a změny kultury ve Střední Asii se zaměřením na Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán ===== 
- 
-f1) Celkové počty výsledků: 
- 
-====1b. článek v databázi Scopus (druh výsledku Jsc)==== 
- 
-  - Kokaisl, Petr. Soviet Collectivisation and Its Specific Focus on Central Asia. //Agris on-line Papers in Economics and Informatics//. Volume V, Number 4, 2013, p. 121-133.  ISSN 1804-1930 
-      * Dostupné z http://online.agris.cz/files/2013/agris_on-line_2013_4_kokaisl.pdf 
-      * http://online.agris.cz/archive/2013/04/ 
-      * {{::agris_on-line_2013_4_kokaisl.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-  - Kokaisl, Petr. The lifestyles and changes in culture of Afghan Kyrgyz and Kyrgyz in Kyrgyzstan. //Asian Ethnicity//. 2013, vol. 14, issue 4, pages 407-433. ISSN 1463-1369. 
-      * Dostupné z http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631369.2012.691369 
-      * {{::asian_ethnicity.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-  - Kokaisl, Petr. Kyrgyz Minorities in China. //Inner Asia//. 2012, Volume 14, Issue 2, pages 383–402. ISSN 1464-8172, E-ISSN 2210-5018. 
-      * Dostupné z http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22105018-90000011 
-      * {{:kyrgyz_minorities_in_china.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
- 
-====2a. odborná kniha (druh výsledku B)==== 
- 
-  - {{ istorija-desky.jpg?50}}KOKAISL, Petr, USMANOV, Amirbek. //Istorija Kyrgyzstana glazami očevidcev (načalo XX veka) - История Кыргызстана глазами очевидцев (началo XX века)// 1. vyd. Praha:  NOSTALGIE, 2012. ISBN 978-80-905365-5-5 (e-kniha), 978-80-905365-4-8 (váz.) 
-      * //Katalog Národní knihovny ČR// http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002435334&local_base=NKC 
-      * {{::978-80-905365-5-5.pdf|Stálý odkaz (celá verze)}} 
-        * Výběr z ohlasů na knihu: 
-          * Rádio Azattyk (Svoboda) http://rus.azattyk.mobi/a/25122997.html 
-          * Akipress http://www.akipress.org/kghistory/news:13648/ 
-          * Gezitter http://www.gezitter.org/culture/23198_sudbyi_zateryavshiesya_v_istorii/ 
-          * [[http://www.bizdin.kg/kg/books/item/395-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BBo-xx-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0|Bizdin]] 
-          * KG Inform http://www.kginform.com/ru/news/20130916/18246.html 
-  - {{ obalka-manzelstvi.png?50}}KOKAISL, Petr; KOHOUTKOVÁ, Petra; KODAR, Zamza; DORDZHIEVA Yulia; KOKAISLOVÁ, Pavla.  //Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie: Manželství a rodina Kazachů, turkmenských Belúdžů a Kyrgyzů.// Praha: Nostalgie a Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, 2011. 195 s. ISBN 978-80-254-9365-6. 
-     * //Katalog Národní knihovny ČR// http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002172468&local_base=NKC 
-     * [[http://books.google.cz/books?id=jcIiazcfo6UC&printsec=frontcover&dq=isbn:8025493652&hl=cs&sa=X&ei=i23rUqu9HMGShQfbvIGADw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false|Kniha dostupná ONLINE na books.google.com]] 
-  - {{ v_srdci.jpg?50}}HEJZLAROVÁ, Tereza; BELAŇOVÁ, Petra; KOKAISL, Petr  //V srdci Hedvábné stezky = At the Heart of the Silk Road : umění a řemeslo Střední Asie = Arts and Crafts of Central Asia// 1. vyd. Plzeň : Západočeské muzeum : Národní muzeum : Národní galerie, 2011. 50 s. : 32 il. ISBN 978-80-7247-079-2 {{::kat._v_srdci_hedvab._stezky.pdf|Publikace ke stažení}} 
-     * //Katalog Národní knihovny ČR// http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002198857&local_base=NKC 
- 
-====B. Výsledek nevstupující do RIV==== 
- 
-  - Kokaisl, Petr. Кыргызы в Кыргызстане и за рубежом - одна культура одного народа? //Poznańskie Studia Środkowoazjatyckie//, Vol. 4. Poznań 2013, s. 1-31. ISSN 2080-8844 
-     * http://centraz.amu.edu.pl/publikacje/19-2013-12-08-10-25-00.html 
-     * http://centraz.amu.edu.pl/images/Publikacje/PS-4-Kokaisl.pdf 
-  - Kokaisl, Petr Культура киргизов в Кыргызстане, Таджикистане, Китае и Афганистане: сходства и различия. //Вестник Кыргызско-Российского славянского университета//. Специальный выпуск. Бишкек 2013, с. 463-469. ISSN 1694-500X 
-     * Celý článek: {{::sbornik2013.pdf|Ke stažení}} 
-  - Kokaislová, Pavla; Kokaisl, Petr Ethnic Identity of The Baloch People. Central Asia and The Caucasus. Journal of Social and Political Studies. Volume 13, Issue 3, 2012, p. 45-55. ISSN 1404-6091. 
-     * http://www.ca-c.org/journal/2012-03-eng/05.shtml 
-     * Celý článek: http://beludzove.central-asia.su/lib/exe/fetch.php?media=beludzove.pdf 
-  - Kokaislová, Pavla; Kokaisl, Petr. Этническая идентичность белуджей. //Центральная Азия и Кавказ.// Том 15, Выпуск 3, 2012, s. 52-60. ISSN 1403-7068 
-     * http://www.ca-c.org/journal/2012-03-rus/05.shtml 
-     * Celý článek: http://beludzove.central-asia.su/lib/exe/fetch.php?media=beludzi.pdf 
-  - Kokaisl, Petr; Kokaislová, Pavla. Vliv súfismu ve Střední Asii (The influence of Sufism in Central Asia) Abstrakt příspěvků v konferenčním sborníku (Květen 2012) - účast na konferenci v Ašchabádu, abstrakt ve sborníku Döwletmämmet Azady – Influence of Oriental Literature on the Creativity of Dovletmammet Azady. Ašchabád, 2012. 
p404-11-1830.txt · Последнее изменение: 2017/04/01 00:01 (внешнее изменение)